Regels en voorschriften

In deze sectie vindt u de officiële regels en reglementen.

FPS ECONOMY
AUTO-EXPERTS


WEBSITE

FPS ECONOMY
WET VAN 15 MEI 2007


WEBSITE

FPS ECONOMY
WET VAN 06 OKTOBER 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 MEI 2017


WEBSITE

PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD VAN DE OVERGANG NAAR
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1968, ARTIKEL 23, §3 (FR)

WAARIN SINDS 01 MEI 2014 STAAT DAT HET DE AUTODESKUNDIGE IS DIE VOERTUIGEN MOET MELDEN DIE DE SPECIFIEKE TECHNISCHE KEURING NA ONGEVALLEN MOETEN DOORSTAAN.


download

CIRCULAIRE VAN 16 SEPTEMBER 2014 BETREFFENDE DE WET VAN 15 MEI 2007

BETREFFENDE DE ERKENNING EN BESCHERMING VAN HET BEROEP VAN AUTOMOBIELDESKUNDIGE EN DE OPRICHTING VAN EEN INSTITUUT VAN AUTOMOBIELDESKUNDIGEN, ZOALS GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 6 OKTOBER 2011.


Download

KONINKLIJK BESLUIT
PROCEDUREREGELS


Download

VAN TOEPASSING VOOR SCHADEGEVALLEN
VAN 01/01/2020 TOT 28/04/2021
NORMEN VOOR TAXATIE OP AFSTAND


download

PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD (11/05/2015) VAN
DEONTOLOGISCHE CODE VOOR AUTO-EXPERTS


download