Lid worden

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan de Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016 en door de Raad op 8 april 2016. In verband met dit laatste informeren wij u dat de verantwoordelijke persoon, in de zin van de wet, het Instituut van de Auto-Expert is, waarvan de zetel zich bevindt, Woluwedal 46/5 te 1200 Brussel, handelend door de Raad, vertegenwoordigd door zijn Voorzitter. Het doel van deze informatie is om uw vraag tot inschrijving op de lijst van de Auto-Experts te kunnen beantwoorden. U heeft tevens het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen indien noodzakelijk.