Course Detail

Certificering HEV2 : Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen
14
Nederlands

Doelgroep: De certificering is opgesteld voor technici die werkzaamheden uitvoeren op het hoogspanningssysteem nadat het spanningsloos is gemaakt.


Doelstelling: Het hoofddoel is gericht op de veiligheid en preventie van de technici.


Erkenning KMO-Portefeuille: VAB werd erkend voor de betaling met Vlaamse Opleidingscheques (KMO-Portefeuille), waardoor elke KMO kan genieten van een financiële tussenkomst. Ons erkenningsnummer DV.O105255. Voor meer informatie kan je terecht op www.kmoportefeuille.be .


Inhoud van de cursus:

De opleiding en certificering van het niveau 2 heeft een door de sector opgelegde inhoud. De verschillende onderdelen, risico’s en werkprocedures worden bekeken.

Opbouw:

 Theorie

o Batterij

o Elektrische machines

o Omvormers en HV-kring

o Airco en remmen

o Elektrische en hybridevoertuigen

o Risico’s

o Werkprocedures

 Praktijk

o Spanningsvrij maken van een voertuig

o Herkennen van onderdelen van de elektrische aandrijving

o Selecteren en gebruiken van geschikte persoonlijke beschermings-

middelen, meetgereedschap en geïsoleerd gereedschap

 Certificeringsproef

o Kennis en opbouw van een elektrisch of hybridevoertuig en risico’s

o Kennis van een veilige werkmethode en beschermingsmiddelen en deze toepassen tijdens de werkzaamheden aan de aandrijfsystemen

o Kennis van de belangrijkste risico's verbonden aan de componenten

 Kennis van de selectie en het gebruik van geschikte beschermingsmiddelen


Prijs : 495€ (inclusief certificering)


Classic
23/04/2024 09:00
24/04/2024 16:45
€495
1379
VAB Training & Consult
VAB Zwijndrecht (Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht)