Détail du cours

De technische en juridische aansprakelijkheden ontrafeld.
2,5
Nederlands
bij inschrijving: kortingscode = IEA

Gerechtsdeskundigen hebben vaak moeite om aan het begrip “technische aansprakelijkheid” de juiste invulling te geven omdat ze bevreesd zijn om op het verboden terrein van de juridische aansprakelijkheid te belanden. Deze contactavond heeft als doel beide begrippen in detail toe te lichten en daarbij te focussen op de onvermijdelijke raakvlakken c.q. kleine overlappingen tussen beide.

- Inleiding a.d.h.v. een voorbeeld van een “klassieke” omschrijving van een deskundigenopdracht en een “minder klassieke” opdracht (de vertaling van contractuele elementen / voorwaarden in de opdracht).
- Update van de rechtspraak m.b.t. het onderscheid tussen een (verboden) delegatie van de juridische beoordeling en een (toegelaten) beoordeling van de technische beoordeling – het Hof van Cassatie heeft in dit verband een paar interessante arresten geveld.
- Korte herhaling van de aansprakelijkheid in het aannemings- en bouwrecht (inclusief de impact van het nieuwe verbintenissenrecht en de rechtspraak van het Hof van Cassatie van vorig jaar) – maar steeds met een link naar de technische aansprakelijkheid en de beoordeling daarvan mede op basis van cases die de deelnemers aan de contactavond op voorhand zullen kunnen overmaken.
- Verhouding technische aansprakelijkheid en juridische aansprakelijkheid
- Concrete cases waarbij we de redenen voor de omschrijving van bepaalde opdrachten bekijken, de uitkomst en de verhouding tussen beide
Apprentissage en ligne
20-04-2023 00:00
31-12-2023 00:00
€84
1268
IE-Net
ONLINE