Détail du cours

WORLD RECONSTRUCTION EXPOSITION
12
English
Meest uitgebreide seminarie ooit met betrekking tot ongevalsanalyse, crash testen, menselijke factoren, uitlezen data, voetgangersongevallen, fototechnieken enz. Voor de volledigheid zie website Htpps://wrex.org

Classique
17-04-2023 00:00
21-04-2023 00:00
€495
1240
Rosen Single Creek Resort – Conference Centre – Orlando - Florida