Instituut van de Auto-Experts

Woluwedal 46 - Bus 5

1200 BRUssel


Website onder constructie

HOEWEL DE WEBSITE NU ONLINE IS, GAAT HET NOG NIET OM EEN DEFINITIEVE VERSIE, AANGEZIEN ER NOG EEN AANTAL WIJZIGINGEN NODIG ZIJN.
IN AFWACHTING VAN DE DEFINITIEVE WEBSITE ZULLEN WIJ DE LEDEN PER E-MAIL OP DE HOOGTE HOUDEN VAN NIEUWE EN LOPENDE BIJSCHOLINGEN DIE DOOR HET IAE WORDEN ERKEND.
WIJ HOUDEN U UITERAARD OP DE HOOGTE ZODRA DE WEBSITE OPERATIONEEL IS.
WIJ DANKEN U VOOR UW MEDEWERKING EN VERONTSCHULDIGEN ONS VOOR DIT ONGEMAK.

De Missie van het Instituut

HET INSTITUUT VAN DE AUTO-EXPERTS HEEFT TOT DOEL TE WAKEN OVER DE OPLEIDING EN TE VOORZIEN IN DE BESTENDIGE ORGANISATIE VAN EEN KORPS VAN SPECIALISTEN DIE BEKWAAM ZIJN DE FUNCTIE VAN AUTO-EXPERT TE VERVULLEN ZOALS DIE BEPAALD IS BIJ ARTIKEL 4 VAN DE WET TOT ERKENNING EN BESCHERMING VAN HET BEROEP VAN AUTO-EXPERT, MET AL DE VEREISTE WAARBORGEN INZAKE BEKWAAMHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN BEROEPSEER, EN HET OEFENT TOEZICHT UIT OP DE BEHOORLIJKE UITVOERING VAN DE AAN DE LEDEN TOEVERTROUWDE OPDRACHTEN.

VIND EEN EXPERT


Zoek
De Raad van het I.A.E.

RAAD
VAN HET I.A.E.

UITVOEREND COMITÉ

VOORZITTER
LECRENIER MICHEL

ONDERVOORZITTER
YEKELER ANDRÉ

PENNINGMEESTER
VAN DEN NEUCKER ETIENNE

SECRETARIS
DEPOORTER PAUL

5 NEDERLANDSTALIGE
LEDEN

4 FRANSTALIGE
LEDEN

1 DUITSTALIG
Lid

VOOGDIJMINISTER VAN HET IAE
CLARINVAL DAVID

REGERINGSCOMMISSARIS
MOËS GRÉGOIRE

KAMER
NL

LEDEN VAN DE RAAD
COLLYN CHRISTIAN
PROOST ERIK
RIGO PIERO
ROMYN TANIA
VERMOESEN LIEVEN


LEDEN VAN HET UITVOEREND COMITÉ
ONDERVOORZITTER
YEKELER ANDRÉ

SECRETARIS
DEPOORTER PAUL

KAMER
FR

LEDEN VAN DE RAAD
GRAFF JEAN-MARIE
HOYEZ MICHEL
MARCHAL VINCENT
STELLAMANS BENOÎT
VERWEE MARC


LEDEN VAN HET UITVOEREND COMITÉ
VOORZITTER
LECRENIER MICHEL

PENNINGMEESTER
VAN DEN NEUCKER ETIENNE


DE COMMISSIES VAN HET I.A.E.

STAGE-
commissie

NEDERLANDSTALIG
1 LID
RIGO PIERO

2 PLAATSVERVANGERS
SMAL JOSÉ
VERWEE MARC


FRANSTALIG
1 lid
HOYEZ MICHEL

2 PLAATSVERVANGERS
VAN DEN NEUCKER ETIENNE
GRAFF JEAN-MARIE

TUCHT-
COMMISSIE

NEDERLANDSTALIG
1 MAGISTRAAT
6 LEDEN
VAN HORENBEKE JOHAN
PIETERS BENJAMIN
JORIS RUDY
VAN CALOEN THIERRY
DE CLERCK KOEN
DE BRUYN ADRIE

6 PLAATSVERVANGERS
JACOBS GILBERT
DE LIL STEFAN
SCHROOTEN RONNY
VROLIX DANNY
DE WIT PATRICK
RAMSDONCK HANS


FRANSTALIG
1 MAGISTRAAT
5 LEDEN
SPILLIAERT ROBERT
SPRINGUEL HERVÉ
SCHILS FABRICE
BAELE PAVEL
LUCASSEN PIERRE

5 PLAATSVERVANGERS
MARECHAL THIERRY
SCHOLTISSEN BRUNO
GELIN YVES
SOMJA PHILIPPE
COLLARD PHILIPPE


DUITSTALIG
1 LID
JOBLIN DOMINIQUE

1 PLAATSVERVANGER
ARENS ANDRÉ

BEROEPS-
COMMISSIE

NEDERLANDSTALIG
1 MAGISTRAAT
3 LEDEN
DE PELSMAEKER YVES
BEETS GERT
GERLO BRUNO

3 PLAATSVERVANGERS
VAN DE RYCK HERMAN
SOMERS BART

FRANSTALIG
1 MAGISTRAAT
2 LEDEN
DAVISTER RENÉ
CORNET BERNARD

2 PLAATSVERVANGERS
ROBIN BRUNO
CREMER ARNAUD

DUITSTALIG
1 LID
DE HOUWER BENNY

1 PLAATSVERVANGER
GRAFF JEAN-PHILIPPE