Website onder constructie


Hoewel de website nu online is, gaat het nog niet om een definitieve versie, er zijn immers nog een heel aantal aanpassingen noodzakelijk.

In afwachting van de definitieve website, zullen we de leden via e-mail op de hoogte houden van de nieuwe en lopende opleidingen die erkend werden door het IAE. 

Wij zullen u uiteraard op de hoogte brengen van zodra de website operationeel is.

Met dank voor uw medewerking en onze verontschuldigingen voor het ongemak buiten onze wil om.

 

Het Instituut van de Auto-Experts

Woluwedal 46 - Bus 5

1200 BRUssel


De Missie van het Instituut

HET INSTITUUT VAN DE AUTO-EXPERTS HEEFT TOT DOEL TE WAKEN OVER DE OPLEIDING EN TE VOORZIEN IN DE BESTENDIGE ORGANISATIE VAN EEN KORPS VAN SPECIALISTEN DIE BEKWAAM ZIJN DE FUNCTIE VAN AUTO-EXPERT TE VERVULLEN ZOALS DIE BEPAALD IS BIJ ARTIKEL 4 VAN DE WET TOT ERKENNING EN BESCHERMING VAN HET BEROEP VAN AUTO-EXPERT, MET AL DE VEREISTE WAARBORGEN INZAKE BEKWAAMHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN BEROEPSEER, EN HET OEFENT TOEZICHT UIT OP DE BEHOORLIJKE UITVOERING VAN DE AAN DE LEDEN TOEVERTROUWDE OPDRACHTEN.De Raad van het I.A.E.

RAAD
VAN HET I.A.E.

UITVOEREND COMITÉ

VOORZITTER
LECRENIER MICHEL

ONDERVOORZITTER
YEKELER ANDRÉ

PENNINGMEESTER
VAN DEN NEUCKER ETIENNE

SECRETARIS
DEPOORTER PAUL

5 NEDERLANDSTALIGE
LEDEN

4 FRANSTALIGE
LEDEN

1 DUITSTALIG
Lid

VOOGDIJMINISTER VAN HET IAE
CLARINVAL DAVID

REGERINGSCOMMISSARIS
MOËS GRÉGOIRE

KAMER
NL

LEDEN VAN DE RAAD
COLLYN CHRISTIAN
PROOST ERIK
RIGO PIERO
ROMYN TANIA
VERMOESEN LIEVEN


LEDEN VAN HET UITVOEREND COMITÉ
ONDERVOORZITTER
YEKELER ANDRÉ

SECRETARIS
DEPOORTER PAUL

KAMER
FR

LEDEN VAN DE RAAD
GRAFF JEAN-MARIE (DE)
HOYEZ MICHEL
MARCHAL VINCENT
STELLAMANS BENOÎT
VERWEE MARC


LEDEN VAN HET UITVOEREND COMITÉ
VOORZITTER
LECRENIER MICHEL

PENNINGMEESTER
VAN DEN NEUCKER ETIENNEDE COMMISSIES VAN HET I.A.E.

STAGE
commissie

NEDERLANDSTALIG
1 lid
RIGO PIERO

2 PLAATSVERVANGERS
SMAL JOSÉ
...

FRANSTALIG
1 lid
HOYEZ MICHEL

2 PLAATSVERVANGERS
VAN DEN NEUCKER ETIENNE
GRAFF JEAN-MARIE

TUCHT
COMMISSIE

NEDERLANDSTALIGE TUCHTCOMMISSIE
1 MAGISTRAAT
6 LEDEN
VAN HORENBEKE JOHAN
DE BRUYN ADRIANUS
PIETERS BENJAMIN
JORIS RUDY
VAN CALOEN THIERRY
DE CLERCK KOEN

6 PLAATSVERVANGERS
JACOBS GILBERT
OPDORP PATRICK
SCHROOTEN RONNY
VROLIX DANNY
DE WIT PATRICK
RAMSDONCK HANS


FRANSTALIGE TUCHTCOMMISSIE
1 MAGISTRAAT
6 LEDEN
SPILLIAERT ROBERT
SPRINGUEL HERVÉ
SCHILS FABRICE
BAELE PAVEL
LUCASSEN PIERRE
JOBLIN DOMINIQUE (DE)

5 PLAATSVERVANGERS
MARECHAL THIERRY
SCHOLTISSEN BRUNO
GELIN YVES
SOMJA PHILIPPE
...
ARENS ANDRE (DE)

BEROEPS
COMMISSIE

NEDERLANDSTALIGE BEROEPSCOMMISSIE
1 MAGISTRAAT
3 LEDEN
DE PELSMAEKER YVES
BEETS GERT
...

3 PLAATSVERVANGERS
VAN DE RYCK HERMAN
SOMERS BART
...

FRANSTALIGE BEROEPSCOMMISSIE
1 MAGISTRAAT
3 LEDEN
DAVISTER RENÉ
CORNET BERNARD
DE HOUWER BENNY (DE)

3 PLAATSVERVANGERS
ROBIN BRUNO
CREMER ARNAUD
GRAFF JEAN-PHILIPPE (DE)