Instituut van de Auto-Experts

Woluwedal 46 - Bus 5

1200 BRUssel


Doel van het Instituut

Het instituut van de auto-experts heeft tot doel te waken over de opleiding en te voorzien in de bestendige organisatie van een korps van specialisten die bekwaam zijn de functie van auto-expert te vervullen zoals die bepaald is bij ARTIKEL 4 van de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert, met al de vereiste waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en beroepseer, en het oefent toezicht uit op de behoorlijke uitvoering van de aan de leden toevertrouwde opdrachten.

Vind een expert


Zoek
DE RAAD VAN HET I.A.E.

RAAD
VAN HET I.A.E.

UITVOEREND COMITÉ

VOORZITTER
LECRENIER MICHEL

ONDERVOORZITTER
YEKELER ANDRÉ

PENNINGMEESTER
VAN DEN NEUCKER ETIENNE

SECRETARIS
DEPOORTER PAUL

5 NEDERLANDSTALIGE
LEDEN

4 FRANSTALIGE
LEDEN

1 DUITSTALIG
Lid

VOOGDIJMINISTER VAN HET IAE
CLARINVAL DAVID

REGERINGSCOMMISSARIS
MOËS GRÉGOIRE

KAMER
NL

LEDEN VAN DE RAAD
COLLYN CHRISTIAN
PROOST ERIK
RIGO PIERO
ROMYN TANIA
VERMOESEN LIEVEN


LEDEN VAN HET UITVOEREND COMITÉ
ONDERVOORZITTER
YEKELER ANDRÉ

SECRETARIS
DEPOORTER PAUL

KAMER
FR

LEDEN VAN DE RAAD
GRAFF JEAN-MARIE
HOYEZ MICHEL
MARCHAL VINCENT
STELLAMANS BENOÎT
VERWEE MARC


LEDEN VAN HET UITVOEREND COMITÉ
VOORZITTER
LECRENIER MICHEL

PENNINGMEESTER
VAN DEN NEUCKER ETIENNE


DE COMMISSIES VAN HET I.A.E.

STAGE-
COMMISSIE

NEDERLANDSTALIG
1 LID
RIGO PIERO

2 PLAATSVERVANGERS
COLLYN CHRISTIAN
SMAL JOSÉ

TUCHT-
COMMISSIE

NEDERLANDSTALIG
1 MAGISTRAAT
6 LEDEN
DE BRUYN ADRIE
DE CLERCK KOEN
JORIS RUDY
PIETERS BENJAMIN
VAN CALOEN THIERRY
VAN HORENBEKE JOHAN

6 PLAATSVERVANGERS
DE LIL STEFAN
DE WIT PATRICK
JACOBS GILBERT
RAMSDONCK HANS
SCHROOTEN RONNY
VROLIX DANNY

BEROEPS-
COMMISSIE

NEDERLANDSTALIG
1 MAGISTRAAT
3 LEDEN
BEETS GERT
DE PELSMAEKER YVES
GERLO BRUNO

3 PLAATSVERVANGERS
MOENENS JAN
SOMERS BART
VAN DE RYCK HERMAN

FRANSTALIG
1 lid
HOYEZ MICHEL

2 PLAATSVERVANGERS
GRAFF JEAN-MARIE
VAN DEN NEUCKER ETIENNE

FRANSTALIG

1 MAGISTRAAT
5 LEDEN
BAELE PAVEL
LUCASSEN PIERRE
SCHILS FABRICE
SPILLIAERT ROBERT
SPRINGUEL HERVE

5 PLAATSVERVANGERS
COLLARD PHILIPPE
GELIN YVES
MARECHAL THIERRY
SCHOLTISSEN BRUNO
SOMJA PHILIPPE


DUITSTALIG
1 LID
JOBLIN DOMINIQUE

1 PLAATSVERVANGER
ARENS ANDRÉ

FRANSTALIG
1 MAGISTRAAT
2 LEDEN
CORNET BERNARD
DAVISTER RENÉ

2 PLAATSVERVANGERS
CREMER ARNAUD
ROBIN BRUNO

DUITSTALIG
1 LID
DE HOUWER BENNY

1 PLAATSVERVANGER
GRAFF JEAN-PHILIPPE