Course Detail

Verzekeringsverplichting en vergoeding van ongevallen met motorrijtuigen anno 2024
3,5
Nederlands


• Kan u er nog aan uit of uw elektrische fiets nu wel of niet verplicht verzekerd moet zijn?

• Of uw zoon/dochter nu naar school mag met de elektrische step?

• Behoud ik de vergoedingsmogelijkheden als zwakke weggebruiker en is er vordering mogelijk bij het BGWF?

• Ziet u als advocaat, magistraat, verzekeraar, … nog de bomen door het mobiliteitsbos?


Het juridisch kader inzake "nieuwe vormen van mobiliteit" heeft veel onduidelijkheden gekend de afgelopen jaren.

Tijdens deze opleiding zoeken we samen op een praktijkgerichte manier antwoorden op deze vragen aan de hand van de op til staande Belgische wetgeving in omzetting van de Europese Richtlijn 2021/2118 (Wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid) met aandacht voor het recente arrest van het Hof van Justitie 12.10.23.

Hopelijk krijgt onze wetgever het juridisch kader op volle snelheid!

Er is uiteraard ook ruimte voorzien voor interactie en vragen.


Voorziene duur van het technisch luik : 13u.30 – 17u.00

Opleidingskosten : 223,85 euro (incl. btw)

Aantal deelnemers : 50


Classic
04/06/2024 13:30
04/06/2024 17:00
€223.58
1400
Die Keure - la Charte
Embuild - Tramstraat 59 - 9052 Zwijnaarde