Course Detail

Certificering HEV2 reloaded : Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen
7
Nederlands

De opleiding en certificering van de herhaling van het niveau 2 heeft een door de sector opgelegde inhoud. De verschillende onderdelen, risico’s en werkprocedures worden bekeken.


Opbouw:


• Theorie

o Elektrische en hybridevoertuigen

o Batterij + laden

o Elektronische omvormers

o Elektrische machines

o Fuel cell

o HV-kring + beveiligingen

o Thermisch beheer

o Werkprocedures + Risico’s


• Praktijk

o Herkennen van Elektrische en hybridevoertuigen

o Herkennen van onderdelen van de elektrische aandrijving

o Toelichten Ready-functie

o Selecteren en gebruiken van geschikte persoonlijke beschermings-

middelen, meetgereedschap, geïsoleerd- en speciaal gereedschap

o Demonstratie mega- en milli Ohm-meting (respectievelijk isolatie- en interlockmeting)


• Certificeringsproef

o Kennis en opbouw van een elektrisch of hybridevoertuig en risico’s

o Kennis van een veilige werkmethode en beschermingsmiddelen en deze toepassen tijdens de werkzaamheden aan de aandrijfsystemen

o Kennis van de belangrijkste risico's verbonden aan de componenten

o Kennis van de selectie en het gebruik van geschikte beschermingsmiddelen


Aantal cursisten: Minimum 5 – Maximum 12


Link van inschrijving: https://www.vab.be/nl/bedrijfsservice/training-en-consult/opleidingen


Doelgroep: De certificering is opgesteld voor technici die werkzaamheden uitvoeren op het hoogspanningssysteem nadat het spanningsloos is gemaakt.


Doelstelling: Het hoofddoel is gericht op de veiligheid en preventie van de technici.


Erkenning KMO-Portefeuille: VAB werd erkend voor de betaling met Vlaamse Opleidingscheques (KMO-Portefeuille), waardoor elke KMO kan genieten van een financiële tussenkomst. Ons erkenningsnummer DV.O105255. Voor meer informatie kan je terecht op www.kmoportefeuille.be .


Classic
27/03/2024 09:00
27/03/2024 16:45
€265
1383
VAB Training & Consult
VAB - Pastoor Coplaan 100 - 2070 Zwijndrecht