Course Detail

Juridische opleiding - Gerechtsdeskundigen
41
Nederlands

De rol van de gerechtsdeskundige wordt steeds belangrijker, veeleisender en uitdagender. Deze experts moeten een bijzondere juridische opleiding hebben gevolgd om opgenomen te worden in het register voor gerechtsdeskundigen.

Ook in 2024 kunt u hiervoor een beroep doen op de academische kennis van KU Leuven, aangevuld met de inzichten van ervaringsdeskundigen die dagelijks in de praktijk staan. Naast de basismodules omvat deze nieuwe, veelzijdige opleiding een aantal bijkomende specialisatiemodules (rond forensische geneeskunde en schadeherstel en –begroting). Kortom: een veelzijdig, boeiend en vooral kwalitatief hoogstaand lessenpakket.


Talrijke voordelen

Niet alleen biedt KU Leuven u deze opleiding aan een uitermate scherpe prijs; er zijn ook tal van extra voordelen aan verbonden. Zo ontvangt u het begeleidende cursusmateriaal in een overzichtelijk gebundeld naslagwerk. Bovendien bent u (na betaling van het inschrijvingsgeld) ingeschreven als student aan de KU Leuven. U geniet dus meteen ook van alle studentenvoordelen: toegang tot het online Toledo-platform (onder ander voor extra documentatie), toegang tot de bibliotheek, …


Deze microcredential is een opleiding voor levenslang leerders die je kan volgen na aanmelding bij en toelating door de organisator van de opleiding.

Als je slaagt voor deze opleiding, dan ontvang je een getuigschrift uitgereikt door de faculteit. Voor dit type van microcredential hoef je geen leerkrediet in te zetten.


Lesdata (data en sprekers onder voorbehoud)

Donderdag, 8 februari 2024 (17:00 - 20:00)

- Inleiding tot de opleiding + rechterlijke organisatie, algemene principes burgerlijk procesrecht (3 uren)

prof. dr. Stefaan Voet


Dinsdag, 13 februari 2024 (17:00 - 21:00)

- Algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken (4 uren)

prof. dr. Benoît Allemeersch


Donderdag, 22 februari 2024 (17:00 - 20:00) & donderdag, 29 februari 2024 (17:00 - 20:00) (20:00 - 21:00)

- Algemene principes van strafprocesrecht (2 uren)

- Algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken (4 uren)

Prof. dr. Raf Verstraeten

- Forensisch bewijs in strafrecht (1 uur)

Prof. Bram Bekaert


Dinsdag, 5 maart 2024 (17:00 - 21:00)

- Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling (1,5 uur)

- Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen (1,5 uur)

Toon Lysens

- Praktijk van bemiddeling (1 uur)

Theo De Beir


Dinsdag, 12 maart 2024 (16:00 - 21:00) & dinsdag 19 maart 2024 (16:00 - 21:00)

- Aanstelling van de deskundige (1 uur)

- Verloop deskundigenonderzoek, tussenkomst rechter, verslag in burgerlijke zaken (6 uren)

- Erelonen en kosten deskundige (3 uren)

Johan Boon & Joost Beke


Dinsdag, 26 maart 2024 (17:00 - 19:00) (19:00 - 21:00)

- Aansprakelijkheid en verzekering (2 uren)

dr. Pieter Gillaerts

- Deontologie van de gerechtsdeskundige (2 uren)

Johan Boon


Dinsdag, 16 april 2024 (16:00 - 22:00)

- Aanstelling deskundige (1 uur)

- Verloop onderzoek en verslag in strafzaken (3 uren)

Patrick Vits

- Wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken (2 uren)

Jens Timmermans


Dinsdag, 23 april 2024 (17:00 - 20:00)

- Schadeherstel en -begroting (3 uren)

dr. Pieter Gillaerts


mei 2024

Reserveslot

............................................................................

Examen

juni 2024

Prijsinfo

1350 euro (incl. boek 'Gerechtsdeskundigen, Handboek juridische opleiding', die Keure)

* Vrij van BTW volgens art. 44, § 2, 4° WBTW (Onderwijs)

Erkenningen
  • Federale Raad van landmeters-experten (3 uur per les)
  • Het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (wordt aangevraagd voor artsen (RIZIV-nummer startend met cijfer '1'))
  • BIV/IPI-Instituut voor vastgoedmakelaars (20 punten)
  • IBR (U kan de vorming ingeven onder categorie 3)
KMO-portefeuille

- KMO erkenningsnummer : DV.O109252

Inhoudelijk verantwoordelijke

Prof. dr. Stefaan Voet

Contactgegevens

Dienst Congresservice

law.congresservice@kuleuven.be


0032 16 32 75 82


Classic
06/02/2024 00:00
23/04/2024 00:00
€1350
1375
KU-Leuven
Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen – Tiensestraat, 41 te 3000 Leuven