Course Detail

De Expertise en RDR-overeenkomst voor auto-experts
6
Nederlands

Tijdens de opleiding komen concreet de verschillende verzekeringsaspecten aan bod alsook de verschillende aspecten betreffende de Expertise- en RDR-overeenkomst. De deelnemers zullen een antwoord op hun vragen krijgen, zoals daar zijn:


Deel I: De verzekering in het algemeen

De verschillende soorten polissen verbonden met de autoverzekering - De aansprakelijkheid volgens het Belgische recht - De verplichte BA-verzekering - Facultatieve waarborgen - Het verloop van de schaderegeling in de praktijk - Het Europees aanrijdingsformulier


Deel II: RDR- en expertiseovereenkomst

1. De vaststelling van de schade (expertiseovereenkomst)


1.1 Toepassingsvoorwaarden

1.2 Aanstelling van een directe en contrôle-expert

1.3 Recht om de expertise te volgen

1.4 Verplichtingen van de experts

1.5 Rol van de expert 'MS

1.6 De aanstelling van een tegenexpert

1.7 Afronden van het expertiserapport

1.8 Sancties in geval van niet-naleving

1.9 Arbitrage


2. De directe regeling (RDR-overeenkomst)


2.1 Toepassingsvoorwaarden

2.2 Verdachte gevallen


3. De overeenkomst Regeling van Terugbetaling.


3.1 Terugbetaling

3.2 Vaststelling van de gebruiksderving

3.3 Kosten ten laste van de directe verzekeraar


Classic
25-03-2024 09:00
25-03-2023 16:00
€460
1358
Assuralia
INSERT, Competence center Assuralia, Koning Albert II-laan, 19 - 1210 Brussel