Course Detail

De verborgen gebreken en de verkoopovereenkomst voor voertuigen. Niv1.
4
Nederlands

Deze cursus heeft als voorwerp de verkoopovereenkomst van tweedehands- en nieuwe voertuigen toe te lichten. Onze spreker zal de verschillende types van contracten uiteenzetten en de juridische gevolgen hiervan bespreken. De focus gaat voornamelijk naar de waarborg gegeven voor dergelijke voertuigen zowel nieuw als tweedehands en de verschillende waarborgverplichtingen bij tweedehandsverkoop. Het zal de gelegenheid zijn om toelichting te krijgen over de theorie van de verborgen gebreken en de beroepsaansprakelijkheid inzake verkoop van auto’s. Deze vorming zal u toelaten een beter zicht te krijgen op de dossiers in het kader van uw expertise, dewelke u uitvoert op verzoek van verzekeraars, rechtbanken, hoven of particulieren. Deze vorming heeft dus voornamelijk als doelgroep de experten van de verzekeringsmaatschappijen, alsmede de experten, die belast zijn met de verdediging van de schadelijders en het verrichten van tegenexpertises.


Onze spreker zal eveneens aandacht besteden aan de verkoop van een voertuig door een particulier, daar doorgaans het niet geweten is dat de particulier ook verantwoordelijk is voor de verborgen gebreken, ook al had hij hier geen kennis van. Deze complexe theorie zal u worden uiteengezet teneinde de aanwezigen toe te laten een duidelijk inzicht te krijgen in de knelpunten, die zich kunnen voordoen in deze materie tijdens hun expertise en beoogt hen te helpen bij de opmaak van hun verslag teneinde aan de verschillende advocaten die erom verzoeken een degelijk rapport te kunnen bezorgen, dat bruikbaar zal zijn tijdens de gerechtelijke procedure en in overeenstemming is met de juridische werkelijkheid van het dossier.

Classic
23/11/2023 17:30
23/11/2023 21:54
€300
1308
GR-I scs & UPEX
Rue Pied du Bois Gilles 52 te 4040 Herstal of Opleiding op afstand