Course Detail

Brandoorzaken bij motorvoertuigen
21
Nederlands

Maandag 22 mei, dinsdag 23 mei, woensdag 24 mei.

Telkens van 09u00 tot 17u.00 KMO portefeuille mogelijk


Deze cursus leert u de methodologie achter het brandonderzoek na een voertuigbrand.


Dag 1: Deel 1: duur: 3u30 • Voorstelling van de opleiding • Organisatie van de opleiding • Karakteristieken van een brand Algemeen: definitie van verbranding, elementen van de verbranding, begrippen over temperatuur en warmte, schema van de verbranding, volledige en onvolledige reactie, ontvlambaarheidsgrenzen, vlampunt, energie, vermogen, warmteoverdracht; • Verbranding naargelang de toestand van het materiaal: brandklasse, verbranding van gassen, vloeistoffen, vloeibaar wordende vaste stoffen, verbranding van vaste stoffen, verbranding van metalen, video’s van de verschillende soorten verbranding. • Ontstaan en ontwikkeling van het vuur toegepast bij motorvoertuigen; Voorbeelden van branden van een motorvoertuig

Deel 2: Duur: 3u30 Methodologie opsporen van brand bij een voertuig. Oorzaken van voertuigbranden: analyse van de verschillende oorzaken. Methodologie van het opsporen van de brand oorzaak aangepast bij voertuigbranden • Veiligheid van de expert: gereedschap en uitrusting; • Voorbereiding van de expertise; • Observatie van de details; • Analyse van de sporen achtergelaten door de brand rook, materialen, kortsluiting, slecht contact, etc ...; • Het verloop van de expertise • Bepalen van de plaats van de ontsteking • Bepalen van de oorzaak • Monsternames • Reconstructie • Andere hulpmiddelen


Dag 2: Deel 1: Duur: 2u30 Case study op scenario N°1 (voertuig in gebouw) • Voorstellen van het te beoordelen incident scenario • Expertise scenario schaal 1/1: o Uitrusting van de deelnemer; o Zoeken naar aanwijzingen van de oorzaak van de brand in de schadezone waarbij een voertuig betrokken is; o Het vragen van inlichtingen bij getuigen van het incident; o Bespreken van de monstername punten; o De voorbereiding van het deskundige verslag Duur: 1h00 Onderzoeksmethodiek toegepast op een brand van een voertuig Deel 2: Duur: 1h00 Onderzoeksmethodiek toegepast op een brand van een voertuig • Het expertise rapport o Rol en doelstelling o Inhoud Deel 3: Duur: 3u30 Demonstraties brandgedrag • Ontsteking benzine en diesel ; ontbranden van materialen gebruikt in de auto-industrie; gedrag bij brand van auto onderdelen in plastic, metaal,…; Demonstratie van ontbranding en explosie van stof en gas; • Het benadrukken van de ontstekingseigenschappen van een brandbare vloeistof, vlampunt; ontvlambaarheidsgrenzen gevolgd door explosie; Metal branden (magnesium) • Elektrische gedeelte: Test van elektrische bedrading


Dag 3: Deel 1: Duur: 3u30 Debriefing van scenario N°1 • Hervatting van het onderzoek van het incident • Bijkomende informatie over de sporen en aanwijzingen Case study op scenario No. 2 (Voertuig door brand beschadigd) • Voorstellen van het te beoordelen incident scenario • Expertise scenario schaal 1/1: o Zoeken naar aanwijzingen van de oorzaak van de brand in de schadezone waarbij een voertuig betrokken is; o Het vragen van inlichtingen bij getuigen van het incident; • Debriefing over de werkelijke situatie van het scenario: o Voorstelling door de cursisten van hun onderzoek en analyse; o Opmerkingen van de trainer op de voorstelling en analyse van de deelnemers; o Resultaat van de expertise oefening

Deel 2: Duur: 3u30 Herhalen van de opbouw van motorvoertuigen • Thermisch potentieel op motorvoertuig: o Structuur en voertuigtypen: verschillende delen en systemen; o Verschillende motoren: diesel, benzine, LPG, hybride, elektrisch; o Elektrische en elektronische apparatuur: alternator, beveiligde of niet beveiligde circuits, elektrische kabels al dan niet blootgesteld aan warmte, verbruikers. Ervaringsuitwisseling van de belangrijkste oorzaken van brand bij motorvoertuigen • Voertuigen in statische of dynamische situaties: • Oververhitting van een element: katalysatorregeneratie; o Micro-lek op een vloeistofleiding: olie, remvloeistof; o Olie lek uit de motor of versnellingsbak; o Brandstoflekkage; • Verkeerd tanken • Elektrische oorzaken: Veiligheidssystemen, kabel doorgangen, verschillende kabel, verschillende secties, massapunt, … • Andere oorzaken: zout brug, onderhoud, vuil, .... Begrijpen van een incident

Deel 1: Theorie (fotoreportage) • De getuigenis • De geschiedenis van het voertuig • Het lezen van het incident toegepast op een motorvoertuig


Classic
22/05/2023 09:00
24/04/2023 17:00
€2035
1266
Aertes Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem